26 augusti, 2015 archive

Aug 26

Att ha favoriter + ska man ljuga för föräldrarna?

Som pedagog ska man se till alla barns bästa och att vara populär hos barnen är en välsignelse att barnen kommer till mig som vikarie och att de känner sig trygga med mig. En i köket har upptäckt att ett speciellt barn får lite extra uppmärksamhet av mig och det är inte med mening men …

Continue reading